B harfi ile başlayan erkek isimleri

BAHRA: Eski bir sınır kalesi

BAHRİ: Denizci, denizle ilgili

BAHTİYAR: Mutlu,şanslı

BAKIR: Kızıl renkli maden

BAKİ: Kalıcı, sürekli

BALABAN: Bir tür yırtıcı kuş, iri cins bir tür Doğan

BALAMİR: Tarihimizde bir kağan

BALATEKİN: Küçümen ve biricik, küçük şehzade

BALAY: Ay yüzlü

BALDAŞ: Bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert

BALER: Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit

BALKIR: Işıl ışıl parıldar, ışık saçar

a'dan z'ye bebek isimleri