B harfi ile başlayan erkek isimleri

BAYDURALP: Zengin ve ölümsüz yiğit

BEDRETTİN: Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce

BARANSEL: Güce, kuvvete ait

BARAN: Ulu, yüce, yüksek, iri

BERGE: İz, eser

BAYFUN: Çok yorulmuş,yorgun

BADİ: Rüzgarla ilgili

BULUT: Havadaki su buharı kütlesi

BOTAN: Dicle Nehri'nin bir kolu

BOZKURT: Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt

BARKAN: Arap çöllerindeki kumul yapısı

BURÇ: Kale kulesi

a'dan z'ye bebek isimleri