B harfi ile başlayan erkek isimleri

BORANSÜ: Fırtına gibi olan er, asker

BAYKURT: Malı mülkü çok olan kurt, zengin ve kurt gibi olan

BAYÜLKEN: Eski türk inanışına göre göğün on altıncı katında oturan barış

BERTUĞ: Engel tanımayan, güçlükleri aşan

BAYSAL: Barış ortamı

BAYSAN: Varlıklı ve ünlü

BATIKAN: Batı'nın Hanı ya da Batı'nın Kanı anlamında

BAHADIR: Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen

BİLKAN: Bilgili

BÜLENT: Yüksek, ulu

BAHA: Değer, güzellik

BORGA: Hüküm veren kişi

a'dan z'ye bebek isimleri