B harfi ile başlayan erkek isimleri

BAŞAĞA: Ağaların başı, kıdemli

BAŞAT: Hepsinden üstün, benzerlerinden üstün, egemen, en başta gelen

BAŞBAY: Çok varsıl kimse, baş zengin

BAŞDOĞAN: İlk doğan

BAŞEĞMEZ: Güçlü, baş eğmeyen, yenilmez

BAŞER: Başta gelen kimse, başta gelen er

BAŞHAN: Hanların başı

BAŞKAL: Her zaman baş kalasın

BAŞKAN: Baş olan kimse, bir topluluğun başı, önder

BAŞKUT: Şanslı, talihli

BAŞMAN: İleri gelen, sözü geçen kimse, bir topluluğun ileri gelen başı

BAŞOL: Lider ol, başa geç

a'dan z'ye bebek isimleri