C harfi ile başlayan erkek isimleri

CİHAT: Din uğruna savaşmak

COŞKUNER: Kabına sığmayan kimse, coşkun yiğit, coşkun erkek

CUMA: Müslümanlar için haftanın kutsal günü

CANTEKİN: Dost, huzur dolu

CENGİZHAN: Eski Moğollar'da Moğol hükümdarı

CAYMAZ: Sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez

CANBER: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam

CEVAT: Eliaçık

CANSER: Yaşama gücü

CANSOY: Candan bir soydan

CEVDET: İyilik, güzellik, olgunluk, büyüklük,tazelik,kusursuzluk

CENAN: Yürek, gönül kalp

a'dan z'ye bebek isimleri