C harfi ile başlayan erkek isimleri

CANDOĞAN: Doğuştan sevimli ve içten olan

CANER: Yürekten sevilecek kimse

CANFER: Aydın bilgili, güçlü saygın

CANGÜR: Yaşam dolu, canlı

CANOL: yaşamım ol, canım ol, bana can ol

CANPOLAT: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse

CANSER: Yaşama gücü

CANSOY: Candan bir soydan

CANSUNAY: Yaşam sun ve Ay gibi güzel ol

CANTEKİN: Dost, huzur dolu

CANTEZ: Aceleci, yerinde duramayan

CANTÜRK: Yaşam sevinci veren Türk

a'dan z'ye bebek isimleri