C harfi ile başlayan erkek isimleri

CEMİL: Güzel

CENAN: Yürek, gönül kalp

CENAP: Şeref, onur

CENGİZ: Gözüpek, cesur

CENGİZHAN: Eski Moğollar'da Moğol hükümdarı

CENK: Savaş

CENKER: Savaşçı

CESUR: Cesaretli, yürekli

CEVAHİR: Kıymetli taş, cevher

CEVAN: Farsça'da genç, delikanlı anlamına gelir

CEVAT: Eliaçık

CEVDET: İyilik, güzellik, olgunluk, büyüklük,tazelik,kusursuzluk

a'dan z'ye bebek isimleri