C harfi ile başlayan erkek isimleri

CAFER: Çay dere küçük akarsu

CÜNEYT: Binici</p>

CANPOLAT: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse

CANDAŞ: Dost, yakın

CEMALETTİN: Güzellik taşıyan

CELALETTİN: Büyüklük ululuk, hışım

CÖMERT: Pinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce

CUMHUR: Halk topluluğu

CANDOĞAN: Doğuştan sevimli ve içten olan

CEM: Hükümdar

CANTÜRK: Yaşam sevinci veren Türk

COŞKUNSU: Taşmış olan akarsu

a'dan z'ye bebek isimleri