C harfi ile başlayan erkek isimleri

CARULLAH: Allah'a yakın olan

CAVİT: Ebedi, sonsuz

CAYMAZ: Sözünden dönmez, verdiği sözü tutar, vazgeçmez

CEBRAİL: Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri

CELAL: Öfke, kızgınlık

CELALETTİN: Büyüklük ululuk, hışım

CELASUN: Kahraman, cesur

CELAYİR: Moğolların kollarından birinin adı

CELİL: Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan

CEM: Hükümdar

CEMAL: Güzellik

CEMALETTİN: Güzellik taşıyan

a'dan z'ye bebek isimleri