G harfi ile başlayan erkek isimleri

GENCER: Delikanlı, genç yiğit

GENCO: Genç o anlamına

GENÇ: Dinç, güçlü, sağlıklı

GENÇKAL: Hiç yaşlanma, her zaman genç kal

GENÇSOY: Yaşlı olmayan soydan, dinç kimse, soylu genç

GERAY: Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay

GERÇEK: Doğru, hakikat, var olan

GERÇEKER: Aslına uygun nitelikler taşıyan yiğit, gerçek yiğit

GERMAN: Hisar, kale

GEZEGEN: Uzay boşluğundaki ışığı yansıtan cisimlerin ortak adı

GEZGİN: Yeni yerler görmek ereğiyle geziye çıkan kimse

GIYASEDDİN: Dinin yaratılmasına yardımcı olan

a'dan z'ye bebek isimleri