H harfi ile başlayan erkek isimleri

HULKİ: İyi ahlaklı iyi huylu

HULUSİ: Saflık, doğruluk, içtenlik

HURŞİT: Güneş

HUZEYFE: Peygamber efendimizin sır katibinin adı

HÜDAVENDİGAR: Hükümdar

HÜDAVERDİ: Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler

HÜDAYİ: Allah'ın yarattığı

HÜR: Özgür, bağımsız

HÜRKAL: Hep özgür ol

HÜRKAN:   Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen

HÜSAMETTİN: Keskin kılıç, dinin keskin kılıcı

HÜSEYİN: Güzellik, iyilik

a'dan z'ye bebek isimleri