Erkek Bebek İsimleri

TANUĞUR   Şafak vaktinin uğuru
TAYANÇ   Dayanma gücü; sırdaş
TALAYHAN   Dal gibi kağan
TEKİNER Biricik yiğit
TEKCAN   Biricik sevgili
TEKİN   Uslu, uğurlu, tek
TEKİZ   Bir tek iz; ikiden azız, biriz
TAHA   Hz. Ömer'e Müslüman olmadan önce okunan ilk sure
TALAYER Çok yiğit, deniz eri denizci
TANERK   Şafak gücü; güçlü şafak