N harfi ile başlayan erkek isimleri

NOVA:   Bir yıldız grubunun adı

NEHAR:   Gündüz

NARA:   Haykırma, söylenme

NEJAT:   Soy, asıl, hesap

NESREN:   Nart Destanı'nda geçen mitolojik bir ad

NART:   Yürekli, yiğit

NAMIK:   Yazar, yazan kişi

NÜVİT:   İyi haber

NECDET: Güçlü ve korkusuz

NEZİH:   Temiz, pak, seçkin

NAHİT:   Venüs, Zühre yıldızı

NOGAY:   Bugün Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk boyunun adı

a'dan z'ye bebek isimleri