N harfi ile başlayan erkek isimleri

NAMİ:   Tanınmış, ünlü şöhretli

NARA:   Haykırma, söylenme

NART:   Yürekli, yiğit

NARTER:   Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

NASİP:   Birinin önceden alnına yazıldığına inanılan şey

NASREDDİN:   Yardımcı, imdada yetişen

NASUH:   Öğüt veren

NAŞİT:   Şiir söyleyen, şiir okuyan

NAYIR:   Arkadaş, dost

NAZIM:   Düzenleyen, tanzim eden

NAZİF:   Temiz, güzel

NAZMİ:   Vezinli, kafiyeli sözle ilgili

a'dan z'ye bebek isimleri