N harfi ile başlayan erkek isimleri

NABİ:   Yüksek, yüce, haber veren

NAYIR:   Arkadaş, dost

NUH:   Eski metinlerde rahat anlamında, bir peygamber adı

NAZİF:   Temiz, güzel

NÜZHET:   Zevk, keyif, istek

NEVŞAH:   Dal anlamındadır bunun yanında yeni bitmiş geyik boynuzu olarak da bilinir

NAFİZ:   İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen

NURULLAH:   Allah'ın nuru anlamında

NECAT:   Kurtuluş, selamet

NESİME: Hafif esen rüzgar

NURAL:   Işık alan

NARTER:   Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

a'dan z'ye bebek isimleri