N harfi ile başlayan erkek isimleri

NEBİ:   Mesaj ileten, haberci

NEBİ BERZAH:   Ölümden sonra kıyamete beklenen yer

NECAT:   Kurtuluş, selamet

NECATİ:   Kurtuluşa ermek

NECDET: Güçlü ve korkusuz

NECİP:   Soyu temiz, cömert

NECMEDDİN:   Dinin yıldızı

NECMİ:   Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait

NEDİM:   Yakın dost, samimi arkadaş

NEDRET:   Az bulunurluk, seyreklik

NEHAR:   Gündüz

NEJAT:   Soy, asıl, hesap

a'dan z'ye bebek isimleri