N harfi ile başlayan erkek isimleri

NEDRET:   Az bulunurluk, seyreklik

NASREDDİN:   Yardımcı, imdada yetişen

NADİ:   Bağıran, haykıran

NAFİ:   Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen

NECATİ:   Kurtuluşa ermek

NASİP:   Birinin önceden alnına yazıldığına inanılan şey

NİZAMİ:   Kurallara uygun, düzenle ilgili

NAZMİ:   Vezinli, kafiyeli sözle ilgili

NURTAÇ:   Nurlu taç taşıyan

NUSRET:   Tanrı yardımı

NACİ:   Kurtulmuş, selamete kavuşmuş

NAZIM:   Düzenleyen, tanzim eden

a'dan z'ye bebek isimleri