N harfi ile başlayan erkek isimleri

NOYAN:   Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi

NEVZAT:   Yeni doğmuş çocuk

NURER:   Aydınlık saçan yiğit

NURETTİN: Aydınlatın, dinin getirdiği nur

NURŞAT:   Nura boğulmuş

NAİM:   Uyuyan, uykuda olan

NAMAL:   Ün al, adını duyur

NEDİM:   Yakın dost, samimi arkadaş

NAMİ:   Tanınmış, ünlü şöhretli

NADİR:   Ender, az bulunur, seyrek

NECİP:   Soyu temiz, cömert

NAŞİT:   Şiir söyleyen, şiir okuyan

a'dan z'ye bebek isimleri