O harfi ile başlayan erkek isimleri

OLGUNER: Bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek

OLSAN: Ad ol, san ol

ORTAÇ: Tepe, kendine miras kalan kimse; bir hükümdarlığın tahtına Geçecek kimse, veliaht

OĞULTEKİN: Biricik oğul, şehzade

OLTAN: Şafak ol, tan ol

OZANALP: Şair ve yiğit kimse

ODHAN: Ateş kağan, ateş han

OĞUZHAN: Oğuzların başı

ORHUN: Asya da bir nehir

ORAL: Türkler'in ilk yurtlarından

OKGÜÇ: Ok gibi doğru ve güçlü

OKTÜRK: Ok gibi Türk

a'dan z'ye bebek isimleri