O harfi ile başlayan erkek isimleri

OKANSOY: Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu

OKAY: Beğeni, Satürn gezegeni

OKAYER: Ok gibi doğru, Ay gibi yiğit

OKAYGÜN: Ok gibi doğru, Ay gibi güzel, Güneş gibi yakıcı kimse

OKBAY: Ok gibi doğru ve varsıl kimse

OKCAN: Ok gibi doğru can

OKDEMİR: Demirden yapılmış ok

OKGÜÇ: Ok gibi doğru ve güçlü

OKMAN: Okçu, ok atan kimse

OKSAL: Okla ilgili, hızlı

OKSU: Düzenli ve hızlı bir şekilde akan su

OKTAN: Ok kadar hızlı

a'dan z'ye bebek isimleri