O harfi ile başlayan erkek isimleri

OKCAN: Ok gibi doğru can

ORUN: En büyük makam

OĞUR: İçten dost, samimi

ONGUNER: Mutlu yiğit, yararlı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit

ONATKUT: İyi ve uğurlu

ORHAN: Kentin hükümdarı; Osmanlı padişahı

OKAN: Akıllı, anlayışlı, öğrenen

ONGAN: Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu

OĞUZMAN: Sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse

ORANSAL: Oranla ilgili

OĞULTAN: Tan vakti

ONURSAL: Onurla ilgili, onur niteliğinde; saygı göstermiş olmak için verilen

a'dan z'ye bebek isimleri