O harfi ile başlayan erkek isimleri

OĞULTAN: Tan vakti

OĞULTEKİN: Biricik oğul, şehzade

OĞULTÜRK: Türk oğlu

OĞUR: İçten dost, samimi

OĞUZ: Gürbüz, delikanlı, temiz yaratılmış, iyi, doğru

OĞUZALP: Güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit

OĞUZER: Sağlam yiğit, dost yiğit

OĞUZHAN: Oğuzların başı

OĞUZKAN: Hükümdar soyundan gelen

OĞUZMAN: Sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse

OKAN: Akıllı, anlayışlı, öğrenen

OKANAY: Güçlü Ay, yiğit, Güneş ve Ay

a'dan z'ye bebek isimleri