O harfi ile başlayan erkek isimleri

OLTUN: Saygı gösterilen ol, saygın ol

OĞUZER: Sağlam yiğit, dost yiğit

OLTUNÇ: Tunç ol, tunç gibi sağlam ol

OKYAR: Oku parçala

OGANER: Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

OLCAN: Canlı, hareketli

OBEN: Erkek deve, o benim

OĞULTÜRK: Türk oğlu

ONUK: Sevgili, dürüst

OGAN: Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş, güçlü, yiğit

OYMAK: Aşiret, küçük izci birliği

ORKAN: Orhan adının bir başka biçimi

a'dan z'ye bebek isimleri