O harfi ile başlayan erkek isimleri

OLGUNSOY: Gelişmiş soy, olgunlaşmış soy

OLSAN: Ad ol, san ol

OLTAN: Şafak ol, tan ol

OLTUN: Saygı gösterilen ol, saygın ol

OLTUNÇ: Tunç ol, tunç gibi sağlam ol

ONAN: Daha iyi bir duruma giren, eksiği kalmayıp gönül huzuruna eren, iyileşen

ONAR:   Eksiği kalmayıp gönül erincine ulaşır, daha iyi bir duruma gelir, mutlu olur

ONARAN: Düzelten, tamir eden

ONATKUT: İyi ve uğurlu

ONER: On kişiye bedel yiğit

ONGAN: Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu

ONGANER: Mutlu yiğit

a'dan z'ye bebek isimleri