O harfi ile başlayan erkek isimleri

OKTAR: Ok taşıyıcı

OKTAY: Çok hiddetli, kızgın

OKTUNÇ: Ok tuncu; tunçtan yapılmış ok

OKTÜRK: Ok gibi Türk

OKYAR: Oku parçala

OLCAN: Canlı, hareketli

OLCAYTO: Şanslı

OLÇA: Savaş ganimeti

OLÇUN: Becerikli

OLGU: Gerçekte var ol

OLGUNAY: Dolunay durumundaki ay

OLGUNER: Bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek

a'dan z'ye bebek isimleri