O harfi ile başlayan erkek isimleri

OLGUNSOY: Gelişmiş soy, olgunlaşmış soy

OKAY: Beğeni, Satürn gezegeni

OLGU: Gerçekte var ol

OĞUZKAN: Hükümdar soyundan gelen

OLÇUN: Becerikli

OKDEMİR: Demirden yapılmış ok

OKSAL: Okla ilgili, hızlı

OZANKAN: Ozan soyundan gelen

ONGUN: Bol verimli, yararlı duruma gelmiş, mutlu, kutlu, gelişmiş, gürbüz, tapılan kişi, beğenilen kimse

OKBAY: Ok gibi doğru ve varsıl kimse

OKTAR: Ok taşıyıcı

OSMAN: Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu

a'dan z'ye bebek isimleri