Kız Bebek İsimleri

BAĞLAN Birisini sev ve her zaman sadık ol
BAHAR Güzellik, gençlik çağı, doğanın canlandığı mevsim
BANUHAN Hatun hükümdar
BELİK Saç örgüsü
BALKIN Pırıldayan, parlak
BALI Parıltı, ışıltı
BELGİ İşaret
BALCA Bal gibi, bala benzer
BAKİYE Arta kalan
BAŞAK Tahılların tanelerinin bulunduğu kısım