Erkek Bebek İsimleri

EMİRBEY Yöneten saygın kişi
EGEHAN Engin denizlerin hükümdarı
ERHAN Yiğit hükümdar
ERBAŞAT Egemen olan yiğit
ERENSOY Ermiş soy, yiğit soy
EDİS Yüce, yüksek
ERDEMİR Demir kadar güçlü
EKİNER Tarımla uğraşan kimse
ERALKAN Al kanlı yiğit
ERIŞIK Yiğit ışık