Erkek Bebek İsimleri

EKBER Kebir kelimesinden, en büyük
EFSANE Kulaktan kulağa yayılan öykü
ERACAR Güçlü er gürbüz kimse
Elfida Feda etme, gözden çıkarma
ERDENER El değmemiş yiğit
ERGUN Hızlı , atak
ERCÜMENT Saygın, onurlu
ERBEY Yiğit bey
ERİNÇER Mutluluk içinde yaşayan kimse, dirlik düzenlik içinde yaşayan erkek
ENVER En ışıklı, en parlaki