Erkek Bebek İsimleri

EMİRAY Emir ve ay isimlerinden oluşmuş
ERGÜÇ Güçlü er, erkek ve güçlü
ENSARİ Ensar kişilerden biri
ERKAYA Kaya gibi güçlü
ERDURAN Duran, yaşayan yiğit
ERGİCAN İstenilen iyi ve güzel şeye erişmiş kimse, erişilmş can Kendisine kavuşulmuş can
ERENALP Ermiş yiğit
EMRAH Saz çalan oynayan
ERBİLEN Bilgili, yiğit, bilen er
ENGİNTÜRK Her yanı sarmış olan Türk - Derin bilgiye sahip Türk