Erkek Bebek İsimleri

AKANER Akıp giden yiğit
AKARSEL Akıp giden sel
AĞANER Akanyıldız gibi güzel er, akaner
ACAR Becerikli, yetenekli
ABDÜRREZZAK Rızkı bol olan insan
ABREK Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı
ABDULLAH Allah'ın kulu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır
ADIVAR Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış
ABDURRAHMAN Rahman'ın kulu
ADUŞAN Ateş, alev