Erkek Bebek İsimleri

CAVİT Ebedi, sonsuz
CARULLAH Allah'a yakın olan
CELALETTİN Büyüklük ululuk, hışım
CEMAL Güzellik
CANTÜRK Yaşam sevinci veren Türk
CENAP Şeref, onur
CEVHER Maden kaynağı
<p>CABBAR Güç ve kuvvet sahibi kimse
CABİR Cebreden, zorlayan, galip gelen, aziz ve kuvvetli olan, Allah'ın hükümlerini uygulamada güç kullanan
CEBRAİL Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri