Erkek Bebek İsimleri

CANDEMİR Canı demir gibi sağlam, demir gibi kimse, demir canlı
CANBEK Özü pek, güçlü kişilikli kimse
CİHANGİR Cihanı ele geçiren
CANSOY Candan bir soydan
CANSUNAY Yaşam sun ve Ay gibi güzel ol
CELAL Öfke, kızgınlık
CANDOĞAN Doğuştan sevimli ve içten olan
CUMHUR Halk topluluğu
COŞAR Heyecan dolu, kabına sığmayan
CANBERK Sağlam, canlı, metin