Erkek Bebek İsimleri

EKENER Toprağa tohum serpen kimse
EFRAN Sevinçli, mesut
ERDURU Katışıksız er, duru er
EMİRKAN Bir kavmin, bir şehrin başı
ERENSÜ Ermiş asker, yiğit subay
ERKIŞ Erken gelen kış
ERKAL Yiğit kal
EMİRCAN Peygamberin soyundan gelen
ERGÜNEŞ Erken doğan güneş
ERGİNER Yetişmiş, olgunlaşmış er