Erkek Bebek İsimleri

EMRULLAH Tanrı buyruğu
ERDİLEK Erken dilenen şey
ERDÖL Erkek çocuk
EKREM Pek cömert, iyiliksever
EMRAN Kürkler, hayvan derileri.
ELYESA Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber
ERALTAY Altay dağlarından gelmiş yiğit
ELİT Seçkin, üstün
ERİŞKEN Erişkin
EMİRHAN Emir veren